9.06.2014

Tour of Alberta: Sep Vanmarcke dedicates his victory to Igor Decraene

Sep Vanmarcke is not only a good rider, he's a good person. I don't know him personally but some things I have seen and read about him make me think he isn't a banal one but I guy with a special, deep feeling. 
He won a stage in Tour of Alberta and what he wrote on his fb page confirms my impression. 
It's the best memento of Igor Decraene I have read. I wrote nothing about that story because it impressed me the way media and even people who have never met him wanted to talk about a suicide knowing nothing and even against his family's statement.
He was just a kid, respect him please.

"Igor Decraene

Over enkele uren is de begrafenis van Igor. Het is erg jammer dat ik er niet bij kan zijn, als afscheid, als steun. Ik heb al veel gevloekt dat ik op dit moment zo ver weg ben. 
Het enige wat ik nog kon doen, was proberen om hier in Canada te winnen voor Igor. Dat had ik zo beloofd aan Thybo, de broer van Igor. Ik ben blij dat dit me vandaag nog lukte, dat ik dit eerbetoon aan hem nog kon schenken, enkele uren voor de begrafenis. 
Ik wens iedereen veel sterkte. Hopelijk kunnen jullie het verdriet samen dragen.
Ik kende Igor pas sinds vorig jaar. Hij werd wereldkampioen tijdrijden bij de juniors. Een klasbak, want hij was pas eerstejaars! In het nieuws hoorde ik dat hij ook in Waregem woonde, op een boerderij op 2km van mij. Leuk! Vreemd dat ik hem nog nooit tegenkwam, want elke dag begon en eindigde mijn trainingstocht langs daar.
Afgelopen winter zagen we elkaar regelmatig op een prijsuitreiking, een gala of een feestje. We praatten telkens wat bij, en toen zag ik al snel de persoon achter de jonge wielrenner. Dat was niet moeilijk te zien bij Igor. Hij was niet beginnen zweven na zijn wereldtitel, hij was heel gewoon, vriendelijk, en telkens met een brede glimlach.
Ik had er wat moeite mee dat verschillende mensen en media hem aanspoorden om het helpen op de boerderij te laten voor wat het was, dat hij nlet meer tussen de koeien moest staan maar zich vol moest gaan richten op de koers. Hij zei me dat hij wel graag op de boerderij hielp, dat hij eigenlijk op dat moment nog niet wist wat hij wou doen in de toekomst. Ik raadde hem aan te doen waar hij zin in had, te combineren, nu nog niet dingen opzij te zetten omdat anderen dat zeggen. De toekomst zou wel uitwijzen welke richting hij uit zou gaan. De toekomst...
Igor had nog een hele toekomst voor zich, maar het mocht niet zijn. Het is een verschrikkelijk ongeval. We zullen nog veel nadenken over hoe en wat, maar het brengt hem niet terug. We moeten ons troosten met het idee dat hij zich die avond goed geamuseerd had.
Op 6 december 2013 gingen we sinterklaas en zwarte piet spelen op een quizavond in Desselgem. Igor was piet, ik was sint. Leuke avond, veel gelachen. Toen tussendoor nog snel een fotootje gemaakt, zoals dat tegenwoordig altijd gebeurd. Die foto krijgt voor mezelf plots een veel grotere waarde dan ik ooit had gedacht. Wij zijn bijna onherkenbaar, maar dat maakt me niets uit, voor mij blijft het voor altijd een mooie herinnering aan Igor.
Veel te vroeg gestorven...
Igor, het ga je goed."
ENGLISH (google trasnlated I'm sorry, just a bit fixed as I can)
Igor Decraene 
"In a few hours, the funeral of Igor. It is very unfortunate that I can not be there, as a farewell, for support. I have a lot of swearing that I'm so far away at this time. 
The only thing I could do was try to win here for Igor in Canada. I had so promised to Thybo, the brother of Igor. I'm glad it worked today and I could give it as a tribute to him a few hours before the funeral. 
I wish everyone a lot of strength. Hopefully you can bear the grief together. 
I knew Igor since last year. He became world time trial champion in the juniors. A class act, because he was only in his 1st year! In the news I heard he lived in Waregem, in a farm 2 km from me. Nice! Strange that I have never met him, because every day my training tour began and ended  there. 
Last winter we saw each other regularly at an awards ceremony, a gala or a party. We talked a bit, and I soon saw the person behind the young cyclist. That was not difficult to see with Igor. He did not start putting on air after his World title, he was very down to heart, friendly, and always with a big smile. 
Many people and media urged him to decide between helping in the farm and fully focusing on racing. He told me that he preferred helping in the farm and that at that time I did not know what he wanted to do in the future. I recommended him to do what he wanted, to not put things aside yet because of what others say. The future would be to show which direction he would go. The future ... 
Igor had a whole future ahead of him, but it was not to be. It's a terrible accident. We will have a lot to think about how and what, but it does not change it. We must console ourselves with the idea that he had a good time that night. 
On December 6, 2013 we went Sinterklaas and Black Piet play, a quiz night in Waregem. Igor was Piet, I was Sint. A good night, lots of laughs. And we had a picture taken. For me that picture gets suddenly a much greater value than I had ever imagined. We are almost unrecognizable, but that does not matter to me, for me it is a beautiful memory of Igor forever. 
Died much too early ... 
Igor, the best to you."
RIP

No comments: